Meni Format

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pśedłogi awtomatiskego formata

Awtomatiski format

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Smužki – Wusikosć….

Z kontekstowego menija:

Wócyńśo kontekstowy meni smužkoweje głowy we wócynjonej tabeli datoweje banki – wubjeŕśo Smužkowa wusokosć….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wugótowanje – Smužka – Smužkowa wusokosć.

Wubjeŕśo Start – Smužka – Smužkowa wusokosć.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Smužkowa wusokosć

Smužkowa wusokosć

Wubjeŕśo Format – Słupy – Šyrokosć….

Wócyńśo kontekstowy meni słupoweje głowy we wócynjonej tabeli datoweje banki – wubjeŕśo Słupowa šyrokosć….

Wócyńśo kontekstowy meni smužkoweje głowy w tabeli datoweje banki – wubjeŕśo Tabelowy format.

Wócyńśo kontekstowy meni słupoweje głowy w tabeli datoweje banki – wubjeŕśo Słupowy format.

Kontekstowy meni za smužkowu głowu we wócynjonej tabeli datoweje banki – Smužki lašowaś.

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjerśeś abo kipnuś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wjerśeś abo kipnuś

Wjerśeś abo kipnuś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjerśeś abo kipnuś – Padorownje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wertikalnje kipnuś

Wertikalnje kipnuś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Wjerśeś abo kipnuś – Wódorownje

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za horicontalnje kipnuś

Horicontalnje kipnuś

Wubjeŕśo tśi objekty abo wěcej objektow a

Wubjeŕśo Forma – Wuběrk rozdźěliś (LibreOffice Draw).

Wócyńśo kontekstowy – wubjeŕśo Wuběrk rozdźěliś (LibreOffice Impress).

Symbol za Rozdźěliś

Rozdźěliś

Pšosym pódprějśo nas!