Meni Format

Wubjeŕśo Format – Linija… (Impress a Draw).

Wubjeŕśo Format – Tekstowe pólo a forma – Linija… (Writer).

Wubjeŕśo Format – Objekt – Linija… (Calc)

Klikniśo w symbolowej rědce Linija a połnjenje (Draw) na

Symbol za Linija

Linija

Wubjeŕśo Format – Linija… - rejtarik: Linijowe stile.

Klikniśo z pšaweju tastu na wubrany objekt – wubjeŕśo Linija… – rejtarik: Linijowe špicki.

Symbol za Linija

Linija

Wubjeŕśo Format – Płonina….

Klikniśo w symbolowej rědce Linija a połnjenje (Draw) na

Symbol za Płonina

Płonina

Wubjeŕśo Format – Płonina… – rejtarik: Transparenca (kreslańske dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Tekstowe pólo a forma – Płonina… – rejtarik: Transparenca (prezentaciske dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Diagramowa sćěna… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Diagramowa płonina… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Diagramowe dno… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Wšykne titele… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Głowny titel… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Pódtitel… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Titel X-wóski… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Titel Y-wóski… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Titel – Titel Z-wóski… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Objektowe kakosći – Datowy dypk… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Objektowe kakosći – Datowy rěd… – rejtarik: Transparenca (diagramowe dokumenty).

Wubjeŕśo Format – Wótstawk… – rejtarik: Transparenca

Wubjeŕśo Naglěd – Formatowe pśedłogi, wócyńśo kontekstowy meni zapiska a wubjeŕśo Nowy… /Pśedłogu wobźěłaś… – rejtarik: Transparenca.

Wubjeŕśo Format – Płonina… – rejtarik: Sćin.

Wubjeŕśo Format – Płonina… – rejtarik: Pśeběg.

Wubjeŕśo Format – Płonina… – rejtarik: Šrafura.

– tłocašk: Šrafura.

Wubjeŕśo Format – Płonina… – rejtarik: Wobraz.

Wubjeŕśo Format – .

Wubjeŕśo Format – – rejtarik: Tekst.

Wubjeŕśo Format – – rejtarik: Tekstowa animacija.

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć….

Symbol za Pozicija a wjelikosć

Pozicija a wjelikosć

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Mě….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo .

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo w meniju Wobraz rejtarika Wobraz.

Wubjeŕśo Mě… w meniju Objekt rejtarika Objekt.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Alternatiwny tekst….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Alternatiwny tekst… w meniju Wobraz rejtarika Wobraz.

Wubjeŕśo Alternatiwny tekst… w meniju Objekt rejtarika Objekt.

Klikniśo na objekt, aby jen wubrał, pón …

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć… – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Wócyńśo kontekstowy meni za wubrany objekt – wubjeŕśo Pozicija a wjelikosć – rejtarik: Pozicija a wjelikosć.

Symbol za Pozicija a wjelikosć

Menijowy symbol za Pozicija a wjelikosć

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć… – rejtarik: Wjerśenje.

Symbol za Wjerśenje

Wjerśeś

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć… – rejtarik: Nachyliś a rožkowy radius.

Wubjeŕśo Format – Pozicija a wjelikosć… – rejtarik: Legenda. To jo jano za legendy tekstowych pólow k dispoziciji, nic za legendy swójskich formow.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Wobźěłaś – Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś.

Z kontekstowego menija:

Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kresliś – Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś.

Wubjeŕśo Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś w meniju Kresliś rejtarika Kresliś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś

Modus dypkowego wobźěłanja pśešaltowaś

Wubjeŕśo Format – Znamuško… (kreslańske funkcije).

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Znamuško….

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Wjelikosć.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Tucny.

Symbol za Tucny

Tucny

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Kursiwny.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Wócyńśo meni Format – Tekst a wubjeŕśo Jadnorje pódšmarnuś abo Dwójcy pódšmarnuś.

Symbol za Pódšmarnuś

Pódšmarnuś

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Pśešmarnuś.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Seń.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Kontura.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Wušej stajony.

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Stil – Nižej stajony.

Wubjeŕśo Format – Wótkłon.

Wubjeŕśo Format – Wótkłon – Linijowy wótkłon: 1.

Wubjeŕśo Format – Wótkłon – Linijowy wótkłon: 1,5.

Wubjeŕśo Format – Wótkłon – Linijowy wótkłon: 2.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Nalěwo.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nalěwo wusměriś

Nalěwo wusměriś

Z tastatury:

+ L

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Napšawo.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Napšawo wusměriś

Napšawo wusměriś

Z tastatury:

+ R

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Centrěrowane.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

>Symbol za Centrěrowane

Z tastatury:

+ C

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Blokowa sajźba.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Blokowa sajźba

Blokowa sajźba

Z tastatury:

+ J

Klikniśo w symbolowej rědce Kreslanka na symbol Fontwork.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zrědowanje.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zrědowanje.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Kresliś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zrědowaś

Zrědowaś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zrědowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kresliś – Zrědowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zrědowaś

Zrědowaś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zrědowanje wótpóraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zrědowanje wótpóraś

Zrědowanje wótpóraś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zrědowanje spušćiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kresliś – Zrědowanje spušćiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zrědowanje spušćiś

Kupku spušćiś

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Do zrědowanja stupiś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Kresliś – Do zrědowanja stupiś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Do zrědowanja stupiś

Do kupki stupiś

Pšosym pódprějśo nas!