Meni Format

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku njejo dowólony w aktualnem formularje.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Dalšne wóźeńske elementy, pón na symbol Tabelowy wóźeński element a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy eksistěrowaś.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 1.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo abo Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 2.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Lisćinowe pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 3.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy, klikniśo na symbol Kombinaciske pólo a śěgniśo z myšku, aby pólo napórał. Zwisk z datoweju banku musy w formularje eksistěrowaś: Asistent – Bok 3.

Wócyńśo Rědy – Makra – tłocašk: Makro wobźěłaś… – Naglěd – Symbolowe rědki – Rědy a klikniśo na

Symbol za Kakosći

Kakosći

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Formularowe kakosći….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Formularowe kakosći.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Formularowe kakosći….

Wubjeŕśo Rědy – Formularowe kakosći.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formularowe kakosći

Formularowe kakosći

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Daty.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Daty.

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego wóźeńskego elementa w dokumenśe XML-formulara a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – Daty.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe wóźeńske elementy dokumenta XML-formulara a klikniśo na symbol Wóźeński element – rejtarik: Daty.

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Formularowe kakosći… – rejtarik: Tšojenja.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Formularowe kakosći – rejtarik: Tšojenja.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Kakosći wóźeńskego elementa….

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Kakosći wóźeńskego elementa….

Wubjeŕśo Rědy – Kakosći wóźeńskego elementa.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wóźeński element

Kakosći wóźeńskego elementa

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Powšykny.

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Daty.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Daty.

Wócyńśo kontekstowy meni wubranego formularowego elementa a wubjeŕśo Kakosći wóźeńskego elementa… – rejtarik: Tšojenja.

Wócyńśo symbolowu rědku Formularowe nacerjenje a klikniśo na symbol Kakosći wóźeńskego elementa – rejtarik: Tšojenja.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Aktiwěrowański pórěd….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Aktiwěrowański pórěd….

Wubjeŕśo Rědy – Aktiwěrowański pórěd.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Aktiwěrowański pórěd

Aktiwěrowański pórěd

Klikniśo w symbolowej rědce Formularowe nacerjenje na

Symbol za Pólo pśidaś

Pólo pśidaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Formularowy nawigator….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Formularowy nawigator….

Wubjeŕśo Rědy – Formularowy nawigator.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formularowy nawigator

Formularny nawigator

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Nacerjeński modus.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Nacerjeński modus pśešaltowaś.

Wubjeŕśo Rědy – Nacerjeński modus pśešaltowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nacerjeński modus

Nacerjeński modus zašaltowany/wušaltowany

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Wubjeŕśo Rědy – W nacerjeńskem modusu wócyniś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za W nacerjeńskem modusu wócyniś

W nacerjeńskem modusu wócyniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular – Asistenty za wóźeńske elementy.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Formular – Asistenty wóźeńskich elementow za formulary.

Wubjeŕśo Rědy – Asistenty wóźeńskich elementow za formulary.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Asistent

Asistenty zašaltowane/wušaltowane

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pórěd.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo rejtarik Wobraz.

Wubjeŕśo rejtarik Objekt.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pórěd

Zrědowanje

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pórěd – Cele doprědka.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – Cele doprědka.

Wubjeŕśo Objekt – Cele doprědka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele doprědka

Cele doprědka

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dalej doprědka

Doprědka

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dalej naslědk

Naslědk

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Pórěd – Cele do slězyny.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – Cele do slězyny.

Wubjeŕśo Objekt – Cele do slězyny.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Cele do slězyny

Cele naslědk

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zrědowanje – Do prědka.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Do prědka

Do prědka

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zrědowanje – Do slězyny.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Do slězyny

Do slězyny

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Wubjeŕśo Format – Wusměriś – Nalěwo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wubjeŕśo Forma – Objekty wusměriś – Nalěwo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Wócyńśo kontekstowy meni – wubjeŕśo Wusměriś – Nalěwo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Klikniśo w symbolowej rědce Wusměrić (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Nalěwo

Nalěwo

Wubjeŕśo Format – Wusměriś – Centrěrowano (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wubjeŕśo Twar – Objekty wusměriś – Centrěrowano (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Klikniśo w symbolowej rědce Wusměriś (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Centrěrowany

Centrěrowany

Wubjeŕśo Format – Wusměriś – Napšawo.

Wubjeŕśo Forma – Objekty wusměriś – napšawo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Klikniśo w symbolowej rědce Wusměriś (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Napšawo

Napšawo

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Górjejce.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Górjejce

Górjejce

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Centrěrowane.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Centrěrowane

Srjejź

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Tekst wusměriś – Dołojce.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo

Z bocnice:

Wubjeŕśo Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Dołojce

Dołojce

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje.

Z kontekstowego menija:

Klikniśo z pšaweju tastu na wubrany objekt a wubjeŕśo Zakokulenje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zakokulenje

Zakokulenje

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na boku.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na boku.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na boku.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na wótstawku.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na wótstawku.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na wótstawku.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na znamušku.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na znamušku.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na znamušku.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Ako znamuško.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Ako znamuško.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Ako znamuško.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na wobłuku.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na wobłuku.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na wobłuku.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na celi.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na celi.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na celi.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Format – Zakokulenje – Na celi (z celu skalěrowaś).

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Zakokulenje – Na celi (z celu skalěrowaś).

Wubjeŕśo Celowej wjelikosći pśiměriś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobraz – meni Zakokulenje – Na celi (z celu skalěrowaś).

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formulary – Wopśimjeśowe wóźeńske elementy.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular.

Pšosym pódprějśo nas!