Datowa banka

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – Tabelowy filter….

Naglěd – Objekty datoweje banki – Wótpšašowanja

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći – rejtarik: Rozšyrjone nastajenja.

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa ODBC abo Adresnik
Wobźěłaś – Datowa banka – Zwiskowy typ….

Tłocašk za wuběranje sćažki we wšakich asistentach / tłocaška Wobźěłaś za někotare zapiski w – LibreOffice – Sćažki.

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa ODBC Wobźěłaś – Datowa banka – Zwiskowy typ….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa Adresnik – LDAP Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa JDBC Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa MySQL Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa dBASE Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa dBASE Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći… a klikniśo na Indekse.

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa Tekst Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa MS ADO Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – SQL….

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Wótpšašowanja.

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele.

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelowe nacerjenje… abo Wobźěłaś – Wobźěłaś….

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelowe nacerjenje… abo Wobźěłaś – Wobźěłaś….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Zasajźiś – Wótpšašowanje (naglěd nacerjenja).

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Wótpšašowanja a wubjeŕśo pón Wobźěłaś – Wobźěłaś….

Klikniśo w datajowem woknje datowje banki na symbol Wótpšašowanja a wubjeŕśo Wobźěłaś – Wobźěłaś….
Jolic referencěrowane póla wěcej njeeksistěruju, wiźiśo toś ten dialog.

Wócyńśo wótpšašowańske nacerjenje a wubjeŕśo Zasajźiś – Nowa relacija abo klikniśo dwójcy na zwězujucu liniju mjazy dwěma tabeloma.

Symbol za Tabelu pśidaś

Tabele zasajźiś

Symbol za Nowa relacija

Nowa relacija

Symbol Datowu sajźbu pytaś w symbolowyma rědkoma Tabela a Formular

Symbol za Datowu sajźbu pytaś

Datowu sajźbu pytaś

Symbol Sortěrowański pórěd w symbolowyma rědkoma Tabela a Formular

Symbol za Sortěrowański pórěd

Sortěrowański pórěd

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Śěgniśo a pušććo tabelu abo wótpšašowanje do tabelowego źěla datajowego wokna drugeje datoweje banki.

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Zasajźiś – Formular.

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – Póśěgi….

Pšosym pódprějśo nas!