Meni Rědy

Wubjeŕśo Naglěd – Galerija abo klikniśo na symbol Galerija w bocnicy Standard
tłocašk Nowy… – rejtarik: Dataje.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Pšawopis…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Pšawopis.

Wubjeŕśo Pšawopis… w meniju Pśeglědanje rejtarika Pśeglědanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Pšawopis

Pšawopis

Z tastatury:

F7

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska pšawopisna kontrola.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Awtomatiska pšawopisna kontrola.

Wubjeŕśo Awtomatiska pšawopisna kontrola w meniju Pśeglědanje rejtarika Pśeglědanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Awtomatiska pšawopisna kontrola

Awtomatiska pšawopisna kontrola

Z tastatury:

Umsch (⇧) + F7

Wubjeŕśo Rědy – Rěc – Pśetwórjenje Hangul/Hanźa…. Aziska rěcna pódpěra musy zmóžnjona byś.

Wubjeŕśo Rědy – Rěc – Chinske pśetwórjenje…. Aziska rěcna pódpěra musy zmóžnjona byś.

Wubjerśo Rědy – Rěc – Chinske pśetwórjenje… – tłocašk: Zapśimjeśa wobźěłaś. Aziska rěcna pódpěra musy zmóžnjona byś.

Wubjeŕśo Rědy – Pšawopis….

Wubjeŕśo Rědy – Pšawopis… a klikniśo pón na tłocašk Nastajenja….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Tezawrus….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Tezawrus.

Wubjeŕśo Tezawrus… w meniju Pśeglědanje rejtarika Pśeglědanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Tezawrus

Tezawrus

Z tastatury:

+ F7

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Rěc.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo jaden z rěcnych pśikazow w meniju Pśeglědanje rejtarika Pśeglědanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Rěc zastojaś

Rěc zastojaś

Wubjeŕśo Rědy – Pipeta (LibreOffice Draw a LibreOffice Impress).

Wubjeŕśo Rědy – Medijowy wótgrawak.

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Basic… abo tłocćo +F11 (jolic njejo pśez was system pśipokazana).

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makro wuwjasć….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo RědyMakro wuwjasć.

Wubjeŕśo Makro wuwjasć… w meniju Rědy rejtarika Rědy.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Makro wuwjasć

Makro wuwjasć

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – BeanShell…/JavaScript…/Python….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Beanshell…/JavaScript…/Python… w meniju Rědy rejtarika Rědy.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makro nagraś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Makro nagraś w meniju Rědy rejtarika Rědy.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Makro nagraś

Makro nagraś

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Basic…,
klikniśo na tłocašk Zastojaś…,
pón na rejtarik Biblioteki
a slědkoju na tłocašk Gronidło….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Makra zastojaś – Basic…,
klikniśo na tłocašk Zastojaś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Rozšyrjenja…

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Rozšyrjenja… w meniju Rozšyrjenje rejtarika Rozšyrjenje.

Z tastatury:

+ Alt + E

Wubjeŕśo Rědy – Rozšyrjenja…, klikniśo na tłocašk Aktualizacije pytaś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja XML-filtra….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Nastajenja XML-filtra… w meniju Rědy rejtarika Rědy.

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja XML-filtra… a klikniśo pón na Nowy… abo Wobźěłaś….

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja XML-filtra… a klikniśo pón na XSLT testowaś….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśiměriś… z menija górjejce napšawo (☰).

>Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś… – rejtarik: Menije.

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś… – rejtarik: Menije, klikniśo na symbol za „Hamburger“ napšawo pódla pla „Cel“, symbol wuběrańskego menija z tśimi smužkami, a wubjeŕśo Pśidaś….

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś… – rejtarik: Menije, klikniśo na symbol za „Hamburger“ napšawo pódla pla „Cel“, symbol wuběrańskego menija z tśimi smužkami, a wubjeŕśo Pśesunuś….

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś – rejtarik: Tastatura. Dokument musy wócynjony byś.

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś… – rejtarik: Symbolowe rědki.

Wubjeŕśo Rědy – Pśiměriś… – rejtarik: Tšojenja.

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury….

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Inteligentne wobznamjenja.

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Wuměniś.

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Wuwześa.

Wubjeŕśo Rědy – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Nastajenja narodneje šemy.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiska korektura – Nastajenja awtomatiskeje korektury… – rejtarik: Wudopołnjenje słowow.

Wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Naglěd.

Wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Naglěd.

Wubjeŕśo – LibreOffice Draw – Powšykne.

Tłocašk za wuběranje sćažki we wšakich asistentach.

Klikniśo na tłocašk Wobźěłaś za mało zapiskow pód – LibreOffice – Sćažki.

Wubjeŕśo .

Wubjeŕśo – LibreOffice.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Wužywaŕske daty.

Wubjeŕśo – LibreOffice - Powšykne.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Naglěd.

Wubjeŕśo –LibreOffice – Śišćaś.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Sćažki.

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski tekst… – tłocašk: Sćažka… (jano awtomatiski tekst).

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Wobrazowa kórta….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Wobrazowa kórta w meniju Wobraz rejtarika Wobraz.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wobrazowa kórta

Wobrazowa kórta

Wubjeŕśo Rědy – Wobrazowa kórta…, wubjeŕśo pón wótrězk wobrazoweje kórty a klikniśo na Kakosći… – Wobceŕk: Wopisanje.

Wubjeŕśo Format - Płonina… – rejtarik: Płonina – tłocašk: Barwa.

Wubjeŕśo Format – Płonina… – Płonina, klikniśo na tłocašk Barwa a pón na tłocašk Wubraś.

Symbol

Kikniśo na tłocašk Dialog barwow w rejtariku Wobswětlenje dialoga 3D-efekty.

Wubjeŕśo –LibreOffice – Pisma.

Wubjeŕśo –LibreOffice – Wěstota.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Rozšyrjone.

Wubjeŕśo – LibreOffice – OpenCL.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Basic IDE.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Aktualizacija online.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Bźezbariernosć.

Wubjeŕśo – LibreOffice – Nałožeńske barwy.

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś.

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – Powšykne.

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – VBA-kakosći.

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – Microsoft Office.

Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – HTML-kompatibelnosć.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Powšykne – Kompleksne tekstowe wugótowanje.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Powšykne.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Rěcne pomocne srědki,
w lisćinje K dispoziciji stojece rěcne module, wubjeŕśo jaden z rěcnych modulow a klikniśo pón na Wobźěłaś.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Rěcne pomocne srědki.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Pytanje w japańšćinje.

Wubjeŕśo – Rěcy a narodne šemy – Aziske wugótowanje.

Wubjeŕśo – Internet.

Wubjeŕśo – Internet – Proksy.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Kompatibelnosć.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Powšykne.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Serijowa e-mail.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Awtomatiske pópisanje.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Naglěd.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/Web – Formatěrowańske pomocne srědki.

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web – Kśidno.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Zakładne pisma (pódwjacorne).

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Zakładne pisma (aziske). Pódpěra za aziske rěcy musy zmóžnjona byś.

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Śišćaś.

Wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Śišćaś.

Wubjeŕśo – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web – Tabela.

Wócyńśo tekstowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer – Změny.

Wócyńśo HTML-dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/Web.

Wócyńśo HTML-dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Writer/Web – Slězyna.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Powšykne.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Naglěd.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Wulicyś.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Kompatibelnosć.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Sortěrowańske lisćiny.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Formula.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Standard.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Sortěrowańske lisćiny – Kopěrowaś.

Wócyńśo tabelowy dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Calc – Změny.

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress.

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Powšykne.

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Naglěd.

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Kśidno.

Wócyńśo prezentaciski dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Śišćaś.

>Wócyńśo kresleński dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Draw.

Wócyńśo Math-dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Math.

Wócyńśo Math-dokument, wubjeŕśo – LibreOffice Math – Nastajenja.

Wubjeŕśo – Diagramy.

Wubjeŕśo – Diagramy – Standardne barwy.

Wubjeŕśo – LibreOffice Base.

Wubjeŕśo – LibreOffice Base – Zwiski.

Wubjeŕśo – LibreOffice Base – Datowe banki.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Redigěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Pśeglědanje – Redigěrowaś.

Wubjeŕśo Redigěrowaś w meniju Pśeglědanje rejtarika Pśeglědanje.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Redigěrowaś

Redigěrowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Rědy – Awtomatiski redigěrowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Awtomatiski redigěrowaś

Awtomatiski redigěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!