Meni Dataja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Pśeglěd we webwobglědowaku.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Nowy.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Nowy.

Wubjeŕśo Nowy z menija górjejce napšawo (☰).

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nowy

Nowy (symbol typ nowego dokumenta pokazujo).

Ze startowego centruma:

Klikniśo na wótpowědny symbol dokumentowego typa.

Z tastatury:

+N

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Pśedłogi.

Tasta Shift++N

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Etikety.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Etikety – rejtarik: Pópisanja.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Etikety – rejtarik: Format.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Format.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Etikety – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Nastajenja.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki –rejtarik: Medium.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Pśekupniski.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Priwatne.

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Wizitne kórtki – rejtarik: Pśekupniski.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś….

Ze startowego centruma:

Dataju wócyniś

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wócyniś

Dataju wócyniś

Z tastatury:

+O

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Ze serwera wócyniś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Ze serwera wócyniś….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Ze serwera wócyniś

Ze serwera wócyniś

Ze startowego centruma:

Dataje na serwerje.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Nejnowše dokumenty.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Nejnowše dokumenty.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Nejnowše dokumenty

Nejnowše dokumenty

Ze startowego centruma:

Nejnowše dokumenty.

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś…, (datajowy typ) Tekst – koděrowanje wubraś.

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako…, (datajowy typ) Tekst – koděrowanje wubraś.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Design boka.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Wugótowanje listoweje papjery.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Wuśišćane elementy.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Dostawaŕ a wótpósłaŕ.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Nogowa smužka.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – List… – rejtarik: Mě a městno.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks… – rejtarik: Design boka.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks… – rejtarik: Elementy, kótarež se maju zapśimjeś.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks… – rejtarik: Wótpósłar a dostawaŕ.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks… – rejtarik: Nogowa smužka.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Faks… – rejtarik: Mě a městno.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Design boka.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Powšykne informacije.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Nadpisma, kótarež maju wopśimjone byś.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Mě.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Dypki dnjownego pórěda.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dnjowny pórěd… – rejtarik: Mě a městno.

Klikniśo na Asistent za napóranje formulara wužywaś... we woknje datoweje banki.

Klikniśo na Asistent za napóranje rozpšawy wužywaś... we woknje datoweje banki.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 1 asistenta.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 2 asistenta.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 3 asistenta.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – bok 4 asistenta, musy zwisk z datoweju banku eksistěrowaś.

Klikniśo w formularowem nacerjenju na symbol Kupkowe pólo w symbolowej rědce
a wužywajśo myšku, aby wobłuk napórał – slědny bok asistenta.

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Eurokonwerter….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow….

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow… – rejtarik: Pśidatne nastajenja

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow… – rejtarik: Tabelowy wuběrk

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow… – rejtarik: Titel datowego žrědła

Wubjeŕśo Dataja – Asistenty – Žrědło adresowych datow… – rejtarik: Pólne pśirědowanje

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Zacyniś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Zacyniś….

Wubjeŕśo Zacyniś z menija górjejce napšawo (☰).

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zacyniś

Zacyniś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Pśedłogi.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Pśedłogi.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Zastojnik pśedłogow

Pśedłogi

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + N

Ze startowego centruma:

Klikniśo na tłocašk Pśedłogi.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Składowaś

Składowaś

Z tastatury:

Tłocćo +S.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Składowaś ako

Składowaś ako

Z tastatury:

+Umsch (⇧)+ S.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Kopiju składowaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja, klikniśo dłujko na Składowaś a wubjeŕśo pón Kopiju składowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Kopiju składowaś

Kopiju składowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Dataju na serwerje składowaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Dataju na serwerje składowaś…

Ze symbolowych rědkow:

Klikniśo dłujko na symbol Składowaś a wubjeŕśo Dataju na serwerje składowaś.

Symbol za Dataju na serwerje składowaś

Na serwerje składowaś

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML-dokument. Dialog se awtomatiski wócynja.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 1 asistenta.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 2 asistenta.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 3 asistenta.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 4 asistenta.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 5 asistenta.

Wubjeŕśo w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportěrowaś… datajowy typ HTML, bok 6 asistenta.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś… a pón typ grafikoweje dataje. Dialog se pó kliknjenju na Składowaś wócynja.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Wšykne składowaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wšykne składowaś

Wšykne składowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Znowego zacytaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Znowego zacytaś

Znowego zacytaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za dokumentowe kakosći

Dokumentowe kakosći

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Powšykne.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Digitalne signatury – Eksistěrujucy PDF signěrowaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Eksistěrujucu PDF-dataju signěrowaś.

Wubjeŕśo Eksistěrujucy PDF signěrowaś w meniju Dataja rejtarika Dataja.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Eksistěrujucy PDF signěrowaś

Ekstistěrujucy PDF signěrowaś

Wubjeŕśo – LibreOffice – Wěstota a klikniśo we wobceŕku Certifikatowa sćažka na Certifikat….

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Digitalne signatury – Digitalne signatury….

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Powšykne a klikniśo na tłocašk Digitalne signatury….

Wubjeŕśo Rědy – Makra – Digitalna signatura….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Digitalne signatury.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Digitalna signatura

Digitalna signatura

Ze statusoweje rědki:

Klikniśo na pólo Signatura w statusowej rědce.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Powšykne, klikniśo na tłocašk Digitalne signatury… a pón na tłocašk Dokument signěrowaś….

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Wopisanje.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Swójske kakosći.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Statistika.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Wěstota.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: CMIS-kakosći.

Wubjeŕśo Dataja – Kakosći… – rejtarik: Pismo.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Śišćaŕski pśeglěd.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Śišćaŕski pśeglěd.

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + O

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕski pśeglěd

Śišćaŕski pśeglěd

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Śišćaŕske nastajenja….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaŕske nastajenja

Śišćaŕske nastajenja

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś.

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Dokument ako e-mail….

Symbol za Dokument ako e-mail…

Dokument ako e-mail

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Eksportěrowaś

Eksportěrowaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Eksportěrowaś ako

Eksportěrowaś ako

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako EPUB eksportěrowaś…

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Ako EPUB eksportěrowaś

Ako EPUB eksportěrowaś

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Digitalne signatury.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Wěstota.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Powšykne.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Zachopne zwobraznjenje.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Zwězanja.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś… – rejtarik: Wužywaŕski pówjerch.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś ako – Ako PDF eksportěrowaś…

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Ako PDF eksportěrowaś

Ako PDF eksportěrowaś

Symbol za Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – PDF-dataja ako e-mail….

Wubjeŕśo Dataja – Pósłaś – Globalny dokument napóraś.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś….

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś….

Z tastatury:

Tłocćo +P

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Śišćaś

Śišćaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – LibreOffice skóńcyś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Skóńcyś

Skóńcyś

Z tastatury:

Tłocćo +Q

Wubjeŕśo Dataja – Nowy – Globalny dokument.

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś… a pón Tekst CSV.

Wubjeŕśo Daty – Tekst do słupow… (Calc).

Kopěrujśo daty do mjazywótkłada a wubjeŕśo pón Wobźěłaś – Wopśimjeśe zasajźiś – Wopśimjeśe zasajźiś… (Calc).

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś…, jolic jo EPS ako datajowy typ wubrany, se toś ten dialog awtomatiski wócynijo.

Wubjeŕśo Dataja – Eksportěrowaś…, jolic jo PBM, PPM abo PGM ako datajowy typ wubrany, se toś ten dialog awtomatiski wócynijo.

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Dataja – Wersije….

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Wersije

Wersije

Pšosym pódprějśo nas!