Nastajenja ASCII-filtra

Móžośo pódaś, kótare nastajenja, na pśikład zakładne pismo, znamjenjowa sajźba abo łamanje, se z tekstowym dokumentom importěruju abo eksportěruju. Dialog se zjawijo, gaž ASCII-dataju z filtrom „Tekst rozšyrjony“ zacytujośo abo gaž dokument prědny raz składujośo, abo gaž z „Składowaś ako“ z drugim mjenim składujośo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Dataja – Wócyniś…, (datajowy typ) Tekst – koděrowanje wubraś.

Wubjeŕśo Dataja – Składowaś ako…, (datajowy typ) Tekst – koděrowanje wubraś.


Kakosći

Definěrujo nastajenja za importěrowanje abo eksportěrowanje wašeje dataje. Gaž eksportěrujośo, se jano znamjenjowa sajźba a wótstawkowe łamanje definěrujotej.

Znamjenjowa sajźba

Pódawa znamjenjowu sajźbu dataje za eksport a import.

Markěrowanje za bajtowy pórěd zapśimjeś

Jano za znamjenjowu sajźbu Unicode: Markěrowanje bajtowego pórěda (Byte Order Mark, BOM) jo slěd bajtow, kótaryž se wužywa, aby koděrowanje Unicode tekstoweje dataje pódał. Eksistenca BOM UTF-8 jo opcionalna a móžo z wěsteju softwaru problemy zawinowaś, pśedewšym ze zestarjeteju softwaru, kótaraž njejo za wobchad z UTF-8 myslona.

Standardne pisma

Gaž standardne pismo nastajaśo, pódawaśo, až se ma tekst we wěstem pismje pokazaś. Standardne pisma daju se jano za importěrowanje wubraś.

Rěc

Pódawa rěc teksta, jolic hyšći njejo definěrowana. Toś to nastajenje jo jano za importěrowanje k dispoziciji.

Wótstawkowe łamanje

Definěrujo typ wótstawkowego łamanja za tekstowu smužku.

CR & LF

Generěrujo „Carriage Return" a "Linefeed". Toś to nastajenje jo standard.

CR

Generěrujo „Carriage Return“ ako wótstawkowe łamanje.

LF

Generěrujo „Linefeed“ ako wótstawkowe łamanje.

Pšosym pódprějśo nas!