Tekstowe dataje eksportěrowaś

Dialog Tekstowe dataje eksportěrowaś wam zmóžnja, eksportowe nastajenja za tekstowe dataje póstajiś. Dialog se pokazujo, jolic daty tabelowego dokumenta ako datajowy typ „Tekst CSV“ składujośo, a jolic kontrolny kašćik Filtrowe nastajenja wobźěłaś jo w dialogu Składowaś ako markěrowany.

Pólne nastajenja

Definěrujo pólne źěleńske znamuško, tekstowe źěleńske znamuško a znamjenjowu sajźbu, kótarež se za tekstowy eksport wužywaju.

Znamjenjowa sajźba

Pódawa znamjenjowu sajźbu za tekstowy eksport.

Pólne źěleńske znamuško

Wubjeŕśo abo zapódajśo pólne źěleńske znamuško, kótarež datowe póla wótźělujo.

Tekstowe źěleńske znamuško

Wubjeŕśo abo zapódajśo tekstowe źěleńske znamuško, kótarež kužde datowe pólo wobdawa.

Celowy tekst mjazy pazorkami wudaś

Eksportěrujo wšykne tekstowe cele ze zachopinajucymi a kóńcecymi pazorkami, ako w pólu Tekstowe źěleńske znamuško pódane. Jolic to njejo zmóžnjone, se jano tekstowe cele do pazorkow stajaju, kótarež znamuško Pólne źěleńske znamuško wopśimuju.

Celowe wopśimjeśe ako pokazany składowaś

Pó standarźe se daty ako pokazane składuju, inkluziwnje nałožone licbowe formaty. Jolic kontrolny kašćik njejo markěrowany, se wopśimjeśe gropnych datow składujo - ako w staršych wersijach softwary.

Warnowański symbol

Wótwisujucy wót licbowego formata mógło składowanje celowego wopśimjeśa ako pokazanego gódnoty pisaś, kótarež njedaju se wěcej za import ako numeriske gódnoty interpretěrowaś.


Kšuta słupowa šyrokosć

Eksportěrujo wšykne datowe póla z kšuteju šyrokosću.

Pšosym pódprějśo nas!