Glejśo teke …

Na boku pomocy za LibreOffice powšykne móžośo instrukcije, kótarež daju se na wšykn module nałožyś, na pśikład wó źěle z woknami a menijami, wó pśiměrjenju LibreOffice, datowych žrědłach, galeriji a śěgnjenju a pušćenju.

Jolic pomoc za drugi modul trjebaśo, pśešaltujśo z kombinaciskim pólom w nawigaciskem wobceŕku na póžedany modul.

K-dispoziciji-měśe funkcije wót wašogo zastojnika X Window wótwisujo.

Zmóžnja pokazanje symbolowych mjenjow na poziciji pokazowaka myški a drugego wopśimjeśa pomocy.

Zmóžnja pokazanje krotkego wopisanja menijow a symbolow na pokazowaku myški.

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Pšosym pódprějśo nas!