Datajowe formaty XML

LibreOffice pó standarźe dataje w datajowem formaśe OpenDocument cyta a składujo.

Symbol za Notica

Datajowy format OpenDocument (ODF) jo standardizěrowany datajowy format, kótaryž se pśez wjele softwarowych nałoženjow wužywa. Móžośo na sedle Wikipedije dalšne informacije namakaś: wikipedia.org/wiki(OpenDocument.


Mjenja datajowych formatow OpenDocument

LibreOffice slědujuce datajowe formaty wužywa:

Dokumentowy format

Datajowa kóńcowka

ODF-tekst

*.odt

Tekstowa pśedłoga ODF

*.ott

Globalny dokument ODF

*.odm

Globalna dokumentowa pśedłoga ODF

*.otm

HTML-dokument

*.html

Dokumentowa pśedłoga HTML

*.oth

Tabelowy dokument ODF

*.ods

Tabelowa dokumentowa pśedłoga ODF

*.ots

Kreslanka ODF

*.odg

Kresleńska pśedłoga ODF

*.otg

Prezentacija ODF

*.odp

Prezentaciska pśedłoga ODF

*.otp

ODF-formula

*.odf

Datowa banka ODF

*.odb

Rozšyrjenje LibreOffice

*.oxt


Symbol za Notica

HTML-format njejo format OpenDocument.


Diagram ODF jo mě datajowego format za samostatne diagramy. Toś ten format z kóńcowku *.odc se tuchylu njewužywa.

Wuwiśe formata OpenDocument

Format OpenDocument se w běgu casa wuwija.

ODF-wersija

Datum pśizwólenja pśez OASIS ako standard

Prědna pódpěrajuca wersija softwary

ODF 1.0

01.05.2005

OpenOffice.org 1.1.5 abo StarOffice 7

ODF 1.1

02.02.2007

OpenOffice.org 2.2 abo StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

30.09.2011

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 rozšyrjony (modus kompatibelnosći)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 rozšyrjony

OpenOffice.org 3.2 abo StarOffice 9.2

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 rozšyrjony

LibreOffice 7.0


W aktualnych wersijach móžośo wubraś, lěc cośo swóje dokumenty w ODF 1.2 abo ODF 1.0/1.1 (za kompatibelnosć dołoj) składowaś. Wubjeŕśo – Zacytaś/Składowaś – Powšykne a pón wersiju ODF-formata.

Symbol Tip

Jolic cośo drugi datajowy format ako standard definěrowaś, wubjeŕśo Zacytaś/Składowaś – Powšykne, aby alternatiwne datajowe formaty za kuždy dokumentowy typ LibreOffice namakał.


Struktura XML-dataje

Dokumenty w datajowem formaśe OpenDocument se ako kompriměrowane Zip-archiwy składuju, kótarež XML-dataje wopśimuju. Aby se XML-dataje woglědał, móžośo dataju OpenDocument z dekompriměrujucym programom wócyniś. Slědujuce dataje a zapise su w datajach OpenDocument wopśimjone:

  1. Tekstowe wopśimjeśe dokumenta jo w dataji content.xml.

    Pó standarźe se content.xml bźez formatěrowańskich elementow ako zasunjenja abo łamanja smužkow składujo, aby se cas za składowanje a wócynjanje dokumenta miniměrował. Wužywanje zasunjenjow a łamanjow smužkow dajo se w ekspertowych nastajenjach aktiwěrowaś, gaž kakosć /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting na true stajaśo.

  2. Dataja meta.xml metainformacije dokumenta wopśimujo, kótarež móžośo pód Dataja – Kakosći… zapódaś.

    Jolic dokument z gronidłom składujośo, se dataja meta.xml njekoděrujo.

  3. Dataja settings.xml dalšne informacije wó nastajenjach za toś ten dokument wopśimujo.

  4. W dataji styles.xml namakajośo pśedłogi, kótarež na dokument nałožuju a kótarež móžośo we woknje Pśedłogi wiźeś.

  5. Dataja meta-inf/manifest.xml strukturu XML-dataje wopisujo.

Pśidatne dataje a zarědniki mógu w zipowanem datajowem formaśe wopśimjone byś.

Definicija XML-formatow

Šemy za formaty OpenDocument daju se na websedle www.oasis-open.org namakaś.

Pšosym pódprějśo nas!