Kontekstowe menije

Wurězaś

Wurězujo wubrany objekt a składujo jen w mjazywótkłaźe. Objekt dajo se zasej z mjazywótkłada zasajźiś, gaž Zasajźiś wužywaśo.

Zasajźiś

Zasajźujo element, kótaryž sćo pśesunuł do mjazywótkłada, do dokumenta. Toś ten pśikaz dajo se jano wuwołaś, jolic wopśimjeśe mjazywótkłada dajo se na aktualnej poziciji kursora zasajźiś.

Zasajźiś

Wócynja pódmeni w galeriji, źož móžośo mjazy Kopěrowaś a Zwězanje wubraś. Wubrany galerijowy objekt pak se do aktualnego dokumenta kopěrujo pak zwězanje se napórajo.

warning

Jolic sćo wubrał objekt w swójom dokumenśe, nowe zasajźenje wubrany objekt wuměnijo.


Slězyna

Zasajźujo wubrany wobraz ako slězynowu grafiku. Wužywajśo zapiska pódmenija Bok abo Wótstawk, aby definěrował, lěc grafika měła ceły bok abo jano aktualny wótstawk pókšyś.

Kopěrowaś

Kopěrujo wubrany element do mjazywótkłada.

Lašowaś

Wulašujo aktualny wuběrk. Jolic někotare objekty su wubrane, se wšykne wulašuju. W nejwěcej padach se wobkšuśeńske pšašanje zjawijo, nježli až se objekty wulašuju.

Objekt se pak fyziski z nosaka datow wulašujo pak objektowe pokazanje se wótwónoźijo, we wótwisnosći wót konteksta.

Jolic Wulašowaś wuběraśo, mjaztym až sćo w galeriji, se zapisk z galerije wulašujo, ale dataja sama wóstawa njedotyknjona.

Wócyniś

Wužywajśo pśikaz Wócyniś, aby wubrany objekt w nowem nadawku wócynił.

Pśemjeniś

Zmóžnja wubrany objekt, kótaryž se ma pśemjeniś. Pó wuběranju Pśemjeniś se mě wuběra a nowe mě dajo se direktnje zapódaś. Wužywajśo šypkowe tasty, aby kursor na zachopjeńku abo kóńc mjenja stajił, aby źěl mjenja wulašował abo pśidał abo poziciju kursor změnił.

Aktualizěrowaś

Aktualizěrujo naglěd we woknje abo we wubranem objekśe.

Pśeglěd

Wubrany element se w galeriji w maksimalnej wjelikosći pokazujo. Klikniśo dwójcy na pśeglěd, aby se k normalnemu galerijowemu naglědoju wrośił.

Zwězanje napóraś

Toś ten pśikaz dajo se aktiwěrowaś, jolic objekt jo wubrany. Zwězanje z mjenim „Zwězanje z xxx“ (xxx mě objekta reprezentěrujo) se direktnje w zapisu wubranego objekta napórajo.

Pšosym pódprějśo nas!