Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Z kontekstowego menija:

Z tabeloweje nawigaciskeje rědki:

Z pówjercha z rejtarikami:

Ze symbolowych rědkow:

Z tastatury:

Ze startowego centruma:

Ze statusoweje rědki:

Z bocnice:

Dataju z pśikładom wócyniś:

Symbol za Pismowa barwa

Pismowa barwa

Symbol za Smužkowy wótkłon: 1

Smužkowy wótkłon: 1

>Symbol za Smužkowy wótkłon: 1.5

Smužkowy wótkłon: 1,5

Symbol za Smužkowy wótkłon: 2

Smužkowy wótkłon: 2

Symbol za Wušej stajony

Wušej stajony

Symbol za Nižej stajony

Nižej stajony

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Symbol za Linijowa barwa

Linijowa barwa

Symbol za Linijowa tłustosć

Linijowa tłustosć

Symbol za Stil/połnjenje płoniny

Stil/połnjenje płoniny

Symbol za Górjejce wusměriś

Górjejce wusměriś

Symbol za Dołojce wusměriś

Dołojce wusměriś

Symbol za Wertikalnje centrěrowaś

Wertikalnje centrěrowaś

Symbol za Nałožyść

Nałožyś

Symbol za Pśetergnuś

Pśetergnuś

Symbol za Wó jadnu rowninu górjej

Wó jadnu rowninu górjej

Symbol za Nowy zapis napóraś

Nowy zapis załožyś

Symbol za Wó jadnu rowninu górjej

Wó jadnu rowninu górjej

Symbol za Nowy zarědnik załožyś

Nowy zarědnik załožyś

Symbol za K pjerwjejšnemu komentaroju

K pjerwjejšnemu komentaroju

Symbol za K pśiducemu komentaroju

K pśiducemu komentaroju

Symbol za Dataju wócyniś

Dataju wócyniś

Symbol za Wertikalnje kipnuś

Wertikalnje kipnuś

Symbol za horicontalnje kipnuś

Horicontalnje kipnuś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Kśidno a pomocne linije – Kśidno pokazaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Kśidno pokazaś

Kśidno pokazaś

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Naglěd – Kśidno a pomocne linije – Na kśidnje pópadnuś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Na kśidnje wótpópadnuś

Na kśidnje wótpópadnuś

Symbol za Składowaś ako

Składowaś ako

Symbol za Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Direktnje ako PDF eksportěrowaś

Pšosym pódprějśo nas!