Pśetwórjenje měrjeńskich jadnotkow

W někotarych dialogach móžośo měrjeńske gódnoty do zapódawańskich pólow zapódaś. Jolic jano numerisku gódnotu zapódawaśo, se standardna měrjeńska jadnotka wužywa.

Definěrujośo standardnu měrjeńsku jadnotku za tekstowe dokumenty Writer w dialogu, kótaryž w – LibreOffice Writer – Powšykne namakajośo. Za Calc, Draw a Impress wócynjaśo dokument togo typa a pón wótpowědny bok Powšykne ako za Writer.

W zapódawańskich pólach za jadnotki dłujkosći móžośo teke skrotconku jadnotki pó slědujucej lisćinje pśidaś:

Skrotconka jadnotki

Wujasnjenje

mm

Milimeter

cm

Centimeter

in abo ″

Col

pi

Pika

pt

Dypk


Slědujuce formule jadnotki pśetwórjuju:

Wócyńśo na pśikład w tekstowem dokumenśe Format – Wótstawk… – Zasunjenja a wótkłon. Aby aktualny wótstawk wó jaden col zasunuł, zapódajśo 1 in abo 1" do póla „Pśed tekst“. Aby wótstawk wó 1 cm zasunuł, zapódajśo 1 cm do zapódawańskego póla.

Symbol Tip

Aby dany dowólony maksimum abo minimum zapódał, klikniśo na aktualnu gódnotu a tłocćo pón tastu Bild górjej (↑) abo Bild dołoj (↓).


Pšosym pódprějśo nas!