Bok

Toś ten meni pśikaze za zastojanje a nawigaciju kreslańskich bokow bitujo.

Nowy bok

Zasajźujo prozny bok za wubranem boku.

Bok pódwójś

Zasajźujo kopiju aktualnego boka za aktualnym bokom.

Zasajźćo /objekty z dataje

Zmóžnja wam, cełu dataju abo wěste elementy do dataje zasajźiś.

Bok pśemjeniś

Póstajśo nowe mě za bok.

Bok wulašowaś

Aktualny bok wulašowaś.

Slězynowy wobraz składowaś

Składujo slězynowy wobraz .

Slězynowy wobraz nastajiś

Wobrazowa slězyna nastajiś.

Kakosći

Nastaja wusměrjenje boka, kšomy boka, slězynu a druge nastajenja wugótowanja.

Pśedłoga boka

Pokazujo dialog K dispoziciji stojece folijowe pśedłogi, źož móžośo wugótowańsku šemu za aktualny bok wubraś. Objekty w designje boka se za objektami w aktualnem boku zasajźuju.

Nowa pśedłoga

Pśedłogu wulašowaś

Slězyna pśedłogi

Objekty pśedłogi

Elementy pśedłogi

Pśesunuś

Nawigacija pó boku

Wócynja pódmeni za nawigaciju pó boku.

Pšosym pódprějśo nas!