Wobźěłaś

Pśikaze w toś tom meniju se za wobźěłowanje dokumentow Draw wužywaju (na pśikład za kopěrowanje a zasajźowanje do mjazywótkłada).

Undo

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Redo

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Cut

Removes and copies the selection to the clipboard.

Copy

Copies the selection to the clipboard.

Paste

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

Paste Special Menu

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Select All

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Pytaś a wuměniś

Finds or replaces text or formats in the current document.

Dypki

Zmóžnja wam, dypki we wašej kreslance wobźěłaś.

Lipate dypki

Zmóžnja wam, lipate dypki we wašej kreslance wobźěłaś.

Pódwójś

Napórajo jadnu kopiju abo někotare kopije wubranego objekta.

Pśeblendowaś

Napórajo formy a rozdźělujo je w jadnakich wótkłonach mjazy dwěma kreslańskima objektoma.

Póla

Wobźěłujo kakosći zasajźonego póla.

Foliju wulašowaś

Lašujo aktualnu foliju abo aktualny bok.

Zwězanja

You can change or break each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

OLE Object

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Hyperwótkaz

Wócynja dialog, kótaryž wam zmóžnja, hyperwótkaze wobźěłaś.

Pšosym pódprějśo nas!