Menije

To jo wopisanje wšych menijow, pódmenijow a jich dialogow LibreOffice Draw.

Symbol za Notica

Wokno, kótarež dokument wopśimujo, kótaryž cośo wobźěłaś, musy se wubraś, aby se menijowe pśikaze wužywali. Rowno tak musyśo objekt w dokumenśe wubraś, aby menijowe pśikaze wužywał, kótarež su z objektom zwězane.


Warnowański symbol

Menije su wót konteksta wótwisne. To wóznamjenijo, až te menijowe zapiski su k dispoziciji, kótarež su za aktualne źěło relewantne. Jolic kursor jo w teksće, su wšykne menijowe zapiski k dispoziciji, kótarež su za wobźěłowanje trjebne. Jolic sćo wubrał grafiku w dokumenśe, wiźiśo wšykne menijowe zapiski, kótarež móžośo wužywaś, aby grafiki wobźěłał.


Dataja

Toś ten meni powšykne pśikaze za źěło z dokumentami Draw wopśimujo, na pśikład napóraś, wócyniś, zacyniś a śišćaś. Aby LibreOffice Draw zacynił, klikniśo na Skóńcyś.

Wobźěłaś

Pśikaze w toś tom meniju se za wobźěłowanje dokumentow Draw wužywaju (na pśikład za kopěrowanje a zasajźowanje do mjazywótkłada).

Naglěd

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež pokazanje dokumenta na wobrazowce wóźe, wužywaŕski pówjerch změnjaju a maju pśistup k wobceŕkam bocnice.

Zasajźiś

Toś ten meni wam zmóžnja, elementy, na pśikład grafiki a wótpópadańske linije, do dokumentow Draw zasajźiś.

Format

Wopśimujo pśikaze za formatěrowanje wugótowanja a wopśimjeśa wašogo dokumenta.

Bok

Toś ten meni pśikaze za zastojanje a nawigaciju kreslańskich bokow bitujo.

Forma

Toś ten meni zastojanje formowy objektow bitujo.

Rědy

Wokno

Wopśimujo pśikaze za wobchadanje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startowaś a wóźiś.

Pšosym pódprějśo nas!