Wó rowninach

Rowniny wam zmóžnjaju, pódobne elementy na boku zestajaś. Pśedstajśo se rowniny ako jadnotliwe źěłowe wobceŕki, kótarež mógu z naglěda schowaś abo zastajiś.

Rowniny štaplowański pórěd objektow na wašom boku njepóstajaju, mimo rowniny Wóźeńske elementy, kótaraž jo pśecej pśed drugimi rowninami.

Štaplowański pórěd objektow na wašom boku se pó pórěźe póstaja, pó kótaremž objekty pśidawaśo. Móžośo štaplowański pórěd z Forma – Pórěd změniś.

Wobceŕki na rowninje, kótarež objekty njewopśimuju, su transparentne.

LibreOffice Draw tśi standardne rowniny bitujo:

Njamóžośo standardne rowniny wulašowaś abo pśemjeniś. Wubjeŕśo Zasajźiś – Rownina…, aby swójske rowniny přidał.

Rownina Wugótowanje jo standardny źěłowy wobceŕk. Rownina Wugótowanje městno titela, teksta a objektowych zastupujucych symbolow na wašom boku póstaja.

Rownina Wóźeńske elementy dajo se za tłocaški wužywaś, kótarymž jo se akcija pśipokazała a kótarež se njamaju śišćaś. Znjemóžniśo kakosć „Śišćobny“ rowniny. Objekty na rowninje Wóźeńske elementy su pśecej pśed objektami na drugich rowninach.

Na rowninje Měrjeńske linije kresliśo, na pśikład měrjeńske linije. Gaž rowninu wuměnjaśo, aby ju pokazał abo schował, móžośo toś te linije lažko pokazaś a schowaś.

tip

Móžośo rowninu zastajiś, aby jeje wopśimjeśe šćitał abo rowninu a jeje wopśimjeśe schowaś, aby tomu zajźował, až se pokazujotej abo śišćatej. Gaž bokoju nowu rowninu pśidawaśo, se rownina wšym swójim bokam we wašom dokumenśe pśidawa. Gaž pak rowninje objekt pśidawaśo, se toś ten objekt jano aktualnemu bokoju pśidawa. Jolic cośo, až se objekt na wšych bokach pokazujo, pśidajśo objekt pśedłoze boka (Naglěd – Pśedłoga).


Pšosym pódprějśo nas!