Z rowninami źěłaś

Kreslanki w LibreOffice Draw rowniny pódpěraju.

Dialog Rowninu zasajźiś

Rowninu wubraś

Aby rowninu wubrał, klikniśo na rejtarik z mjenim rowniny dołojce w źěłowem wobceŕku.

tip

Aby kakosći rowniny wobźěłał, klikniśo dwójcy na rejtarik rowniny.


Rowniny schowaś

 1. Wubjeŕśo rowninu a pón Format – Rownina….

 2. Wótwónoźćo we wobceŕku Kakosći kokulku z kontrolnego kašćika Widobny.

 3. Klikniśo na W pórěźe.

Na rejtariku se mě rowniny módre pokazujo.

tip

Klikniśo na rejtarik rowniny a źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu, aby rowninu pokazał abo schował.


Schowane rowniny pokazaś

 1. Wubjeŕśo schowanu rowninu a pón Format – Rownina….

 2. Wubjeŕśo we wobceŕku Kakosći kontrolny kašćik Widobny.

 3. Klikniśo na W pórěźe.

Rowniny zastajiś

 1. Wubjeŕśo rowninu a pón Format – Rownina….

 2. Wubjeŕśo we wobceŕku Kakosći kontrolny kašćik Zastajony.

 3. Klikniśo na W pórěźe.

Njamóžośo objekty na zastajonej rowninje wobźěłaś.

Rowniny wótwóriś

 1. Wubjeŕśo zastajonu rowninu a pón Format – Rownina….

 2. Wótwónoźćo we wobceŕku Kakosći kokulku z kontrolnego kašćika Zastajony.

 3. Klikniśo na W pórěźe.

Pšosym pódprějśo nas!