Objekty do drugeje rowniny pśesunuś

Kreslanki w LibreOffice Draw rowniny pódpěraju.

  1. Klikniśo na objekt a źaržćo tastu myški tłoconu, daniž jogo kšomy njeblinkaju.

  2. Śěgniśo objekt do rejtarika z mjenim rowniny, do kótarejež cośo jen pśesunuś.

  3. Pušććo objekt.

Pšosym pódprějśo nas!