Linije zwězaś

Gaž linije zwězujośo, se linije mjazy susednymi kóńcnymi dypkami śěgnu.

Aby linije zwězał:

  1. Wubjeŕśo dwě liniji abo wěcej.

  2. Klikniśo z pšaweju tastu a wubjeŕśo Forma – Zwězaś.

Aby zacynjony objekt napórał, klikniśo z pšaweju tastu na liniju a wubjeŕśo Objekt zacyniś.

Symbol za Notica

Móžośo pśikaz Objekt zacyniś jano na zwězane linije, linije z ruku a njewupołnjone kśiwanki nałožyś.


Pšosym pódprějśo nas!