Wobraze zasajźiś

  1. Wubjeŕśo Zasajźiś – Wobraz….

  2. Pytajśo za wobrazom, kótaryž cośo zasajźiś. Wubjeŕśo kontrolny kašćik Zwězaś, aby jano zwězanje k wobrazoju zasajźił. Jolic cośo wobraz wiźeł, nježli až jen zasajźujośo, wubjeŕśo Pśeglěd.

    Symbol za Notica

    Za tym až sćo zasajźił zwězany wobraz, njesmějośo daniž mě žrědłowego wobraza změniś daniž žrědłowy wobraz do drugego zapisa pśesunuś.


  3. Klikniśo na Wócyniś (Öffnen), aby wobraz zasajźił.

Pšosym pódprějśo nas!