Objekty pódwójś

Móžośo dwójne abo někotaree kopije objekta napóraś. Kopije mógu identiske byś abo se pó wjelikosći, barwje, wusměrjenjeju a městnje rozeznawaś.

Slědujucy pśikład někotare kopije jadnotliweje elipse napóraju, aby štapjel pjenjezow napórał.

  1. Wužywajśo rěd Elipsa, aby wupołnjonu žołtu elipsu kreslił.

  2. Wubjeŕśo elipsu a pón Wobźěłaś – Pódwójś….

  3. Zapódajśo licbu 12 do póla Licba kopijow.

  4. Zapódajśo negatiwnu gódnotu za Šyrokosć a Wusokosć, aby se pjenjeze w štapjelu górjej pómjeńšyli.

  5. Aby barwowy pśechad za pjenjeze definěrował, wubjeŕśo rozdźělne barwy w póloma Zachopjeńk a Kóńc. Barwa w pólu Zachopjeńk se na objekt nałožujo, kótaryž rozmnožujośo.

  6. Klikniśo na W pórěźe, aby kopije napórał.

Pšosym pódprějśo nas!