Dwa objekta pśeblendowaś

Pśi pśeblendowanju se formy napóraju a w jadnakich kšacach mjazy dwěma kreslańskima objektoma rozdźěluju.

Symbol za Notica

Pśikaz za pśeblendowanje jo jano w LibreOffice Draw k dispoziciji. Móžośo pak pśeblendowane objekty do LibreOffice Impress kopěrowaś.


Aby dwa objekta pśeblendował:

  1. Źaržćo tastu Umsch (⇧) tłoconu a klikniśo na kuždy objekt.

  2. Wubjeŕśo Forma – Pśeblendowaś.

  3. Zapódajśo gódnotu, aby licbu objektow mjazy zachopjeńkom a kóńcom pśeblendowanja w pólu Kšace pódał.

  4. Klikniśo na W pórěźe.

Kupka se pokazujo, kótaraž dwa spócetnej objekta a pódanu licbu (kšacow) pśeblendowanych objektow wopśimujo.

Wobraz za Pśeblendowaś

Móžośo jadnotliwe objekty kupki wobźěłaś, gaž kupku wuběraśo a F3 tłocyśo. Tłocćo +F3, aby wobźěłański modus skóńcył.

Pšosym pódprějśo nas!