Swójske barwy definěrowaś

Definěrujśo swójske barwy a pśidajśo je paleśe barwow Swójski.

Aby swójsku barwu definěrował

 1. Wubjeŕśo Format – Płonina…, klikniśo na rejtarik: Płonina a tłocćo na tłocašk Barwa. Tabela pśeddefiněrowanych paletowych barwow se pokazujo.

  Warnowański symbol

  Swójske barwy se w paleśe barwow Swójski składuju.


 2. Klikniśo na barwu w tabeli, kótaraž jo pódobna na tu, kótaruž cośo definěrowaś. Móžośo pódobnu barwu z někakeje k dispoziciji stojecych barwowych paletow we wobceŕku Barwy nalěwo abo z lisćiny Slědne wužyte barwy pód barwoweju tabelu. Barwa se w pśeglěźe Nowy napšawo w dialogu pokazujo.

 3. Klikniśo na tłocašk Wubraś, aby dialog Barwu wubraś wócynił.

  Symbol za Notica

  LibreOffice jano barwowy model RGB za śišćanje barwow wužywa. RGB-gódnoty wubraneje barwy se pód pśeglědom pokazuju.


 4. Klikniśo na tłocašk Pśidaś, aby barwowej paleśe Swójski swójsku barwu pśidał. Dialogowe pólo, kótarež was wó zapódaśe barwowego mjenja pšosy, se pokazujo. Zapódajśo jadnorazowe mě za nowu barwu we wšych barwowych mjenjach, kótarež w barwowej paleśe Swójski eksistěruju.

Symbol Tip

Aby barwu z barwoweje palety Swójski wótwónoźeł, wubjeŕśo barwowu paletu Swójski we wobceŕku Barwy, wubjeŕśo barwu, kótaraž se ma wulašowaś a klikniśo na Wulašowaś.


Pšosym pódprějśo nas!