Rowninu zasajźiś abo změniś

Zasajźujo nowu rowninu abo změnja rowninu w dokumenśe. Rowniny su jano w Draw k dispoziciji, nic w Impress.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Rownina.

Wócyńśo kontekstowy meni rowninowych rejtarikow – wubjeŕśo Rowninu zasajźiś

Wubjeŕśo rowninu a pón Format – Rownina.

Wócyńśo kontekstowy meni rowninowego rejtarika – wubjeŕśo Rowninu změniś.


note

Aby rowninu wubrał, klikniśo na wótpowědny rejtarik dołojce w źěłowem wobceŕku.


Dialog Rowninu zasajźiś

Zapódajśo mě za nowu rowninu. Aby rowninu pśemjenił zapódajśo nowe mě.

note

Slědujuce mjenja rowninow se internje wužywaju a njedaju se změniś: wugótowanje, slězyna, slězynowe objekty, wóźeńske elementy, měrjeńske linije.

Rowniny wugótowanje, wóźeńske elementy a měrjeńske linije su w normalnem naglěźe widobne a wótpowěduju pśeddefiněrowanym rowninam Wugótowanje, Wóźeńske elementy a Měrjeńske linije.

Rownina slězynowe objekty jo widobna w pśedłogowem naglěźe pód mjenim slězynowe objekty.

Rownina slězyna njejo nigdy widobna a njama se wužywaś.


tip

Aby rowninu direktnje pśemjenił, klikniśo z pšaweju tastu dołojce na rowninowy rejtarik, wubjeŕśo Rowninu pśemjeniś w kontekstowem meniju a zapódajśo nowe mě w rejtariku.


Titel

Zapódajśo titel rowniny.

Wopisanje

Zapódajśo wopisanje rowniny.

Rowninowe kakosći

Póstajśo kakosći za rowninu.

Widobny

Rowninu pokazaś abo schowaś.

Šišćobny

Pśi śišćanju se toś ta jadnotliwa rownina śišći abo ignorěrujo.

Zastajony

Elementy na rowninje pśed wobźěłowanim šćitaś.

Pšosym pódprějśo nas!