3D-nastajenja

Symbolowa rědka 3D-nastajenja kakosći wubranych 3D-objektow wóźi.

Ekstruziju zašaltowaś/wušaltowaś

Zmóžnja/Znjemóžnja 3D-efekty za wubrane objekty.

Symbol za ekstruziju pśešaltowaś

Ekstruziju pśešaltowaś

Dołoj kipnuś

Kipa wubrany objekt wó pěś stopnjow dołoj.

Symbol za dołoj kipnuś

Dołoj kipnuś

Górjej kipnuś

Kipa wubrany objekt wó pěś stopnjow górjej.

Symbol za górjej kipnuś

Górjej kipnuś

Nalěwo kipnuś

Kipa wubrany objekt wó pěś stopnjow nalěwo.

Symbol za nalěwo kipnuś

Nalěwo kipnuś

Napšawo kipnuś

Kipa wubrany objekt wó pěś stopnjow napšawo.

Symbol za napšawo kipnuś

Napšawo kipnuś

Dłymokosć

Wócynja wokno ekstruziskeje dłymokosći.

Wubjeŕśo ekstruzisku dłymokosć.

Symbol za ekstruzisku dłymokosć

Dłymokosć

Zapódajśo ekstruzisku dłymokosć.

Směr

Wočinja wokno Ekstruziski směr.

Symbol za ekstruziski směr

Směr

Wubjeŕśo směr.

Wubjeŕśo perspektiwisku abo paralelnu ekstruzisku metodu.

Wobswětlenje

Wócynja wokno Ekstruziske wobswětlenje.

Symbol za ekstruziske wobswětlenje

Wobswětlenje

Wubjeŕśo wobswětleński směr.

Wubjeŕśo wobswětleńsku intensitu.

Pówjerch

Wócynja wokno Ekstruziski pówjerch.

Symbol za ekstruziski pówjerch

Pówjerch

Wubjeŕśo pówjerchowy material abo zwobraznjenje drotowego kśidna.

3D-barwa

Wócynja wokno Ekstruziska barwa.

Symbol za ekstruzisku barwu

Barwa

Pšosym pódprějśo nas!