Symbolowa rědka Wótpšašowanje datoweje banki

Dokument wócyniś

Symbol za Dokument wócyniś

Wócynja dokument LibreOffice.

Dokument składowaś

Symbol za Dataju datoweje banki składowaś

Składujo aktualnu dataju datoweje banki.

Kopěrowaś

Symbol za Kopěrowaś

Kopěrujo wuběr kdo mjazywótkłada.

Zasajźiś

Symbol za Zasajźiś

Zasajźujo wopśimjeśe mjazywótkłada na poziciji kursora a wuměnja wubrany tekst abo wubrane objekty.

Stupajucy sortěrowaś

Symbol za Stupajucy sortěrowaś

Sortěrujo zapiski w detailnem naglěźe w stupajucem pórěźe.

Wóstupujucy sortěrowaś

Symbol za Wóstupujucy sortěrowaś

Sortěrujo zapiski w detailnem naglěźe w wóstupujucem pórěźe.

Nowy formular datoweje banki

Symbol za Formular datoweje banki

Napórajo nowy formular datoweje banki (standard). Wužywajśo symbolowu rědku śěgnjenja a pušćenja, aby nowy objekt datoweje banki direktnje napórał.

Nowe wótpšašowanje datoweje banki

Symbol za wótpšašowanje datoweje banki

Napórajo nowe wótpšašowanje datoweje banki.

Nowe wótpšašowanje datoweje banki (naglěd SQL)

Symbol za nowe wótpšašowanje (naglěd SQL)

Wócynja wokno SQL, aby wótpšašowanje w rěcy SQL wobźěłał.

Wótpšašowanje datoweje banki wócyniś

Symbol za Objekt wótpšašowanja wócynis

´Wócynja wubrane wótpšašowanje, aby wy mógał datowe sajźby zapódaś, wobźěłaś abo wulašowaś.

Wobźěłaś

Symbol za Wótpšašowanje wobźěłaś

Wócynja wubrane wótpšašowanje, aby wy mógał strukturu změniś.

Lašowaś

Symbol za Wótpšašowanje lašowaś

Lašujo wubrane wótpšašowanje.

Pśemjeniś

Symbol za Wótpšašowanje pśemjeniś

Pśemjenjujo wubrane wótpšašowanje.

Pšosym pódprějśo nas!