Tabelowy asistent – Primarny kluc nastajiś

Pódawa pólo w tabeli, kótarež se ma ako primarny kluc wužywaś.

Primarny kluc napóraś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby primarny kluc napórał. Pśidajśo kuždej tabeli datoweje banki primarny kluc, aby kuždu datowu sajźbu jasnje identificěrował. Za někotare systemy datoweje banki w LibreOffice jo primarny kluc nuznje trjebny za wobźěłowanje tabelow.

Primarny kluc awtomatiski pśidaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby primarny kluc ako pśidatne pólo pśidał.

Eksistěrujuce pólo ako primarny kluc wužywaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby eksistěrujuce pólo z jasnymi gódnotami ako primarny kluc wužywał.

Pólne mě

Wubjeŕśo pólne mě.

Awtomatiska gódnota

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby gódnotu zasajźił a gódnotu póla za kuždu datowu sajźbu inkrementěrował. Datowa banka musy awtomatiske inkrementěrowanje pódpěraś, aby mógał funkciju Awtogódnota wužywaś.

Primarny kluc pśez někotare póla definěrowaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby primarny kluc z kombinacije někotarych eksistěrujucych pólow napórał.

Póla, kótarež su k dispoziciji

Wubjeŕśo pólo a klikniśo na >, aby jo lisćinje pólow primarnego kluca pśidał.

>

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

Póla primarnego kluca

Wubjeŕśo pólo a klikniśo na <, aby jo z lisćiny pólow primarnego kluca wótwónoźeł. Primarny kluc se ako rjeśaz pólow w toś tej lisćinje napórajo, wótgórjejka dołoj.

Tabelowy asistent – Tabelu napóraś

Pšosym pódprějśo nas!