Tabelowy asistent – Typy a formaty nastajiś

Pódawa pólne informacije za waše wubrane póla.

Wubrane póla

Wubjeŕśo pólo, aby pólne informacije wobźěłał.

^

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje górjej pśesunuł.

v

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje dołoj pśesunuł.

Wótwónoźćo wubrane pólo z lisćinowego póla.

+

Pśidajśo lisćinowemu póloju nowe datowe pólo.

Pólne informacije

Pólne mě

Pokazujo mě wubranego datowego póla. Jolic cośo, móžośo nowe mě zapódaś.

Pólny typ

Wubjeŕśo pólny typ.

Awtogódnota

Jolic toś to nastajenje jo na Jo stajone, se gódnoty za toś to datowe pólo pśez funkcisku jadnotku datoweje banki generěruju.

Zapisk trjebny

Jolic toś to nastajenje jo na Jo stajone, toś to pólo njesmějo prozne byś.

Dłujkosć

Pódawa licbu znamuškow za datowe pólo.

Decimalne městna

Pódawa licbu decimalnych městnow za datowe pólo. Toś to nastajenje jo jano za numeriske abo decimalne datowe póla k dispoziciji.

Standardna gódnota

Pódawa standardnu gódnotu za pólo Jo/Ně.

Instrukcija awtomatiskego inkrementa

Zapódajśo pomjenjowaŕ SQL-pśikaza, kótaryž datowe žrědło instruěrujo, wěste datowe pólo cełeje licby (integer) awtomatiski inkrementěrowaś. Slědujuca MySQL-instrukcija na pśikład jo instrukciju AUTO_INCREMENT wužyła, aby pólo „ID“ kuždy raz pówušyła, gaž instrukcija datowe pólo napórajo:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Za toś ten pśikład musyśo AUTO_INCREMENT do póla Instrukcija awtomatiskego inkrementa zapódaś.

Tabelowy asistent – Primarny kluc nastajiś

Pšosym pódprějśo nas!