Tabelowy asistent – Póla wubraś

Wubjeŕśo póla z k dispoziciji stajonych pśikładowych tabelow ako wuchadnišćo, aby swójsku tabelu napórał.

Pśekupniski

Wubjeŕśo kategoriju Pśekupniski, aby janož pśekupniske pśikładowe tabele pokazał.

Priwatne

Wubjeŕśo kategoriju Priwatne, aby jano priwatne pśikładowe tabele pokazał.

Pśikładowe tabele

Wubjeŕśo jadnu z pśikładowych tabelow. Wubjeŕśo pón póla z teje tabele z lěwego lisćinowego póla. Wóspjetujśo toś ten kšac, daniž njejsćo wubrał wšykne póla, kótarež trjebaśo.

Póla, kótarež su k dispoziciji

Nalicyjo mjenja póla datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranem wótpšašowanju. Klikniśo, aby pólo wubrał abo źaržćo tastu Umsch (⇧) abo , mjaztym až klikaśo, aby wěcej ako jadno pólo wubrał.

>

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

>>

Klikniśo, aby wšykne póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<<

Klikniśo, aby wšykne póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

^

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje górjej pśesunuł.

v

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje dołoj pśesunuł.

Wubrane póla

Pokazujo wšykne póla, kótarež se do noweje tabele zapśimuju.

Tabelowy asistent – Typy a formaty nastajiś

Pšosym pódprějśo nas!