Wótpšašowański asistent – Pśeglěd

Zapódajśo mě wótpšašowanja a pódajśo, lěc cośo wótpšašowanje pokazaś abo změniś, za tym až asistent jo skóńcony.

Mě wótpšašowanja

Zapódajśo mě wótpšašowanja.

Wótpšašowanje pokazaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wótpšašowanje składował a pokazał.

Wótpšašowanje změniś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wótpšašowanje składował a jo za wobźěłowanje wócynił.

Pśeglěd

Pokazujo zespominanje wótpšašowanja.

Wótpšašowański asistent

Pšosym pódprějśo nas!