Wótpšašowański asistent – Aliase

Pśipokazujo pólnym mjenjam aliase. Aliase su opcionalne a mógu za wužywarja pśigódne mjenja k dispoziciji stajiś, kótarež se město pólnych mjenjow pokazuju. Alias na pśikład da se wužywaś, gaž póla z rozdźělnych tabelow samske mě maju.

Alias

Zapódajśo alias za pólne mě.

Wótpšašowański asistent – Pśeglěd

Pšosym pódprějśo nas!