Wótpšašowański asistent – Wuměnjenja zrědowanja

Pódawa wuměnjenja za rědowanje wótpšašowanja. Datowe žrědło musy SQL-instrukciju „Group by clauses“ pódpěraś, aby toś ten bok asistenta zmóžniło.

Wótpowědujo wšym slědujucym

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wótpšašowanje pó wšych wuměnjenjach z logiskim A rědował.

Wótpowědujo někotarym ze slědujucych

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby wótpšašowanje pó někakich wuměnjenjach z logiskim ABO zrědował.

Pólne mě

Wubjeŕśo pólne mě za wuměnjenje zrědowanja.

Wuměnjenje

Wubjeŕśo wuměnjenje za zrědowanje.

Gódnota

Zapódajśo gódnotu za rědowańske wuměnjenje.

Wótpšašowański asistent – Aliase

Pšosym pódprějśo nas!