Wótpšašowański asistent – Zrědowanje

Pódawa, lěc se ma wótpšašowanje zrědowaś. Datowe žrědło musy SQL-instrukciju „Group by clauses“ pódpěraś, aby toś ten bok asistenta zmóžniło.

Póla, kótarež su k dispoziciji

Nalicyjo mjenja póla datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranem wótpšašowanju. Klikniśo, aby pólo wubrał abo źaržćo tastu Umsch (⇧) abo , mjaztym až klikaśo, aby wěcej ako jadno pólo wubrał.

>

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

<

Klikniśo, aby wubrane póla do lisćinowego póla pśesunuł, na kótarež šypka pokazujo.

^

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje górjej pśesunuł.

v

Klikniśo, aby wubrane pólo wó jaden zapisk w lisćinje dołoj pśesunuł.

Rědowaś pó

Pokazujo wšykne póla, kótarež se maju wužywaś, aby wótpšašowanje zrědowali.

Wótpšašowański asistent – Wuměnjenja zrědowanja

Pšosym pódprějśo nas!