Wótpšašowański asistent – Drobnostki abo zespominanje

Pódawa, lěc se maju wšykne datowe sajźby wótpšašowanja pokazaś abo jano wuslědki agregatnych funkcijow.

Toś ten bok se jano pokazujo, gaž su numeriske póla we wótpšašowanju, kótarež wužywanje agregatnych funkcijow dowóluju.

Nadrobne wótpšašowanje

Wubjeŕśo tute nastajenja, aby wšykne datowe sajźby wótpšašowanja pokazał.

Zespominujuce wótpšašowanje

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby jano wuslědki agregatnych funkcijow pokazał.

Wubjeŕśo agregatnu funkciju a pólne mě numeriskego póla w lisćinowem pólu. Móžośo tak wjele agregatnych funkcijow ako cośo zapódaś, jadnu w kuždej smužce wóźeńskich elementow.

Agregatna funkcija

Wubjeŕśo agregatnu funkciju.

Pólne mě

Wubjeŕśo mě numeriskego póla.

+

Pśipowjesa nowu smužku wóźeńskich elementow.

Wótwónoźujo slědnu smužku wóźeńskich elementow.

Wótpšašowański asistent – Zrědowanje

Pšosym pódprějśo nas!