Wužywaŕske mě a gronidło trjebnej

Wužywaŕske mě

Zapódajśo wužywaŕske mě, aby z datowym žrědłom zwězał.

Gronidło

Zapódajśo gronidło, aby z datowym žrědłom zwězał.

Gronidło až do kóńca pósejźenja se spomnjeś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby samske wužywaŕske mě a gronidło bźez dalšnego dialoga wužywał, gaž znowego ze samskim datowym žrědłom w aktualnem pósejźenju LibreOffice zwězujośo.

Pšosym pódprějśo nas!