Zasajźiś

Meni Zasajźiś wokna datoweje banki.

Formular

Wócynja nowy tekstowy dokument w formularowem modusu.

Rozpšawa

Startuje wokno Designer rozpšawow za wubranu tabelu, wubrany naglěd abo wubrane wótpšašowanje.

Wótpšašowanje (nacerjeński naglěd)

Wócynja nowe wótpšašowanje w nacerjeńskem modusu.

Wótpšašowanje (SQL-naglěd)

Wócynja nowe wótpšašowanje w SQL-modusu.

Tabelowe nacerjenje

Wócynja naglěd tabelowego nacerjenja.

Naglědowe nacerjenje

Wócynja nowy naglěd w nacerjeńskem modusu.

Naglěd (jadnory)

Wócynja noy naglěd w SQL-modusu.

Zarědnik

Wócynja dialog, źož móžośo nowy zarědnik w dataji datoweje banki składowaś.

Pšosym pódprějśo nas!