Dataja

Meni Dataja wokna datoweje banki. Jano zapiski, kótarež su specifiske za datowe banki, se nalicyju.

Składowaś

Składujo aktualnu dataju datoweje banki, wótpšašowanje, formular abo rozpšawu. Za dataju datoweje banki wiźiśo dialog Dataju składowaś. Za druge objekty wiźiśo dialog Składowaś.

Składowaś ako

Składujo aktualnu dataju datoweje banki z drugim mjenim. Wubjeŕśo w dialogu Dataju składowaś datajowe mě za składowanje.

Eksportěrowaś

Eksportěrujo wubranu rozpšawu abo wubrany formular do tekstowego dokumenta. Dynamiska rozpšawa se ako kopija wopśimjeśa datoweje banki za eksport eksportěrujo.

Pósłaś

Wócynja pódmeni.

Dokument ako mejlka

Wócynja standardne e-mailowe nałoženje, aby nowu mejlku pósłał. Aktualna dataja datoweje banki se ako pśidank pśipowjesyjo. Móžośo temu, dostawarje a tekst mejlki zapódaś.

Rozpšawa ako mejlka

Wócynja standardne e-mailowe nałoženje, aby nowu mejlku pósłał. Wubrana rozpšawa se ako pśidank pśipowjesyjo. Móžośo temu, dostawarje a tekst mejlki zapódaś. Dynamiska rozpšawa se ako kopija wopśimjeśa datoweje banki za eksport eksportěrujo.

Rozpšawa ako tekstowy dokument

Eksportěrujo wubranu rozpšawu do tekstowego dokumenta. Dynamiska rozpšawa se ako kopija wopśimjeśa datoweje banki za eksport eksportěrujo.

Pšosym pódprějśo nas!