Zwisk ODBC

Pódawa nastajenja za zwisk datowego žrědła ODBC.

Wopytajśo na platformach Solaris a Linux gónjak JDBC město gónjaka ODBC. Glejśo webbok projekta unixODBC za implementaciju ODBC na Solaris abo Linux.

Aby z datowymi bankami Microsoft Access na Windows zwězał, wužywajśo pśedewšym zwězowańske městno datoweje banki ADO abo Access město ODBC.

note

Gónjaki za ODBC se wót zgótowarja datoweje banki k dispoziciji staja a pódpěra. LibreOffice jano standard ODBC 3 pódpěra.


Mě datowego žrědła ODBC

Zapódajśo mě datowego žrědła ako jo se zregistrěrowało w LibreOffice.

Pśepytaś

Klikniśo, aby dialog za wuběranje datowego žrědła ODBC wócynił.

Datowe žrědło wubraś

Wubjeŕśo datowe žrědło, z kótarymž cośo z pomocu ODBC zwězaś. Klikniśo pón na W pórěźe.

note

Aby datowe sajźby w tabeli datoweje banki w LibreOffice wobźěłał abo pśidał, musy tabela jadnorazowe pólo měś.


Pšosym pódprějśo nas!