Zwisk Microsoft Access

Pódawa nastajenja za importěrowanje dataje datoweje banki w formaśe Microsoft Access abo Access 2007.

Glejśo teke engelski wikibok https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Dataja datoweje banki Microsoft Access

Pódawa sćažku k dataji datoweje banki.

Pśepytaś

Klikniśo, aby dialog za wuběranje datajow wócynił.

Asistent datoweje banki

Pšosym pódprějśo nas!