Składowaś a pókšacowaś

Pódawa, lěc cośo datowu banku registrěrowaś, datowu banku za wobźěłowanje wócyniś abo nowu tabelu zasajźiś.

Jo, datowa banka za mnjo registrěrowaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby datowu banku w swójej wužywaŕskej kopiji LibreOffice registrěrował. Pó registrěrowanju se datowa banka we woknje Naglěd – Datowe žrědła pokazujo. Musyśo datowu banku registrěrowaś, aby mógał póla datoweje banki do dokumenta (Zasajźiś – Pólo – Dalšne póla…) abo serijowego lista zasajźiś.

Ně, datowu banku njeregistrěrowaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby informacije datoweje banki jano w napóranej dataji datoweje banki wobchował.

Datowu banku za wobźěłowanje wócyniś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby dataju datoweje banki pokazał, źož móžośo strukturu datoweje banki wobźěłaś.

Tabele z pomocu tabelowego asistenta napóraś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby tabelowy asistent wuwołał, za tym až asistent datoweje banki jo skóńcony.

Asistent datoweje banki

Pšosym pódprějśo nas!