Rozšyrjone kakosći

Pódawa někotare nastajenja za datowu banku.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo we woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći… a klikniśo na rejtarik Rozšyrjone kakosći


K-dispoziciji-byśe slědujucych wóźeńskich elementow wót typa datajoweje banki wótwisujo:

Sćažka k datajam dBASE

Zapódajśo sćažku k zapisoju, kótaryž dataje dBASE wopśimujo.

warning

Zawěsććo, až se datajowa kóńcowka *.dbf datajow dBASE z małymi pismikami pišo.


Pśepytaś

Wócynja dialog, źož móžośo dataju abo zapis wubraś.

Zwisk testowaś

Testujo zwisk datoweje banki z aktualnymi nastajenjami.

Sćažka k tekstowym datajam

Zapódajśo sćažku k zarědnikoju tekstowych datajow.

Sćažka k tabelowemu dokumentoju

Zapódajśo sćažku k tabelowemu dokumentoju, kótaryž cośo ako datowu banku wužywaś.

Mě datowego žrědła ODBC na wašom systemje

Zapódajśo mě datowego žrědła ODBC.

Wužywaŕske mě

Zapódajśo wužywaŕske mě, kótarež jo za pśistup k datowej bance trjebne.

Gronidło trjebne

Jolic toś to nastajenje jo zmóžnjone, se wužywarja napomina, gronidło zapódaś, kótarež jo trjebne za pśistup k datowej bance.

Mě datoweje banki

Zapódajśo mě datoweje banki.

Mě datoweje banki MySQL

Zapódajśo mě datoweje banki MySQL, kótaruž cośo ako datowe žrědło wužywaś.

Mě datoweje banki Oracle

Zapódajśo mě datoweje banki Oracle, kótaruž cośo ako datowe žrědło wužywaś.

Dataja datoweje banki Microsoft Access

Zapódajśo mě datoweje banki Microsoft Access, kótaruž cośo ako datowe žrědło wužywaś.

Hostmě

Zapódajśo hostmě za datowe žrědło LDAP.

URL datowego žrědła

Zapódajśo městno datowego žrědła JDBC ako URL.

Klasa JDBC-gónjaka

Zapódajśo mě klase gónjaka JDBC, kótaraž z datowym žrědłom zwězujo.

Klasu testowaś

Testujo zwisk datoweje banki pśez klasu JDBC-gónjaka.

Datowu banku wubraś

Wubjeŕśo datowu banku z lisćiny abo klikniśo na Napóraś, aby nowu datowu banku napórał.

Pšosym pódprějśo nas!