Rozšyrjone kakosći

Pódawa rozšyrjone kakosći za datowu banku.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo we woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći a klikniśo na rejtarik Rozšyrjone kakosći


Generěrowane gódnoty

Pódawa nastajenja za awtomatiski generěrowane gódnoty za nowe datowe sajźby.

Wósebne nastajenja

Pódawa wašnju, kak móžośo z datami w datowej bance źěłaś.

Pšosym pódprějśo nas!