Indekse

Zmóžnja wam, indekse datoweje banki dBASE zastojaś. Indeks wam malsny pśistup k datowej bance zmóžnja, pód wuměnjenim, až daty we wuběrku wótpšašujośo, kótaryž jo se definěrował pśez indeks. Gaž tabelu nacerjujośo, móžśo indekse na rejtariku Indekse definěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa dBASE Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći… a klikniśo na Indekse.


Tabela

Wubjeŕśo tabelu datoweje banki, kótaruž cośo indicěrowaś.

Tabelowe indekse

Nalicyjo aktualne indekse za wubranu tabelu datoweje banki. Aby indeks z lisćiny wótwónoźeł, klikniśo na indeks a pón na šypku napšawo.

Liche indekse

Nalicyjo k dispoziciji stojece indekse, kótarež móžośo tabeli pśipokazaś. Aby wubranej tabeli indeks pśipokazał, klikniśo na symbol šypka nalěwo. Dwójna šypka wšykne k dispoziciji stojece indekse pśipokazujo.

<

Pśesuwa wubrany indeks do lisćiny Tabelowe indekse.

<<

Pśesuwa wšykne liche indekse do lisćiny Tabelowe indekse.

>

Pśesuwa wubrane tabelowe indekse do lisćiny Liche indekse.

>>

Pśesuwa wšykne tabelowe indekse do lisćiny Liche indekse.

Pšosym pódprějśo nas!