Powšykny

Gaž tabelu datoweje banki ako administrator napórajośo, móžośo toś ten rejtarik wužywaś, aby wužywaŕski pśistup póstajił a aby daty abo tabelowu strukturu wobźěłał.

Jolic njejsćo administrator, móžośo rejtarik Powšykny wužywaś, aby se swóje pšawa za pśistup za wubranu tabelu woglědał.

Mě tabele

Pokazujo mě wubraneje tabele datoweje banki.

Typ

Pokazujo typ datoweje banki.

Městno

Pokazujo dopołnu sćažku tabele datoweje banki.

Daty cytaś

Dowólujo wužywarjeju daty cytaś.

Daty zasajźiś

Dowólujo wužywarjeju daty zasajźiś.

Daty změniś

Dowólujo wužywarjeju daty změniś.

Daty lašowaś

Dowólujo wužywarjeju daty lašowaś.

Strukturu tabele změniś

Dowólujo wužywarjeju strukturu tabele změniś.

Definicija

Dowólujo wužywarjeju strukturu tabele lašowaś.

Reference změniś

Dowólujo wužywarjeju, definěrowane reference změniś, na pśikład, aby nowe relacije za tabelu zapódał abo eksistěrujuce relacije wulašował.

Pšosym pódprějśo nas!