Słupy nałožyś

We wobglědowaku datowych žrědłow móžośo tabelu kopěrowaś, gaž tabelu do tabelowego kontejnera śěgaśo a pušćaśo. Dialog Słupy nałožyś jo druge wokno dialoga Tabelu kopěrowaś.

Eksistěrujuce słupy

Lěwe lisćinowe pólo

Nalicyjo k dispoziciji stojece datowe póla, kótarež móžośo do kopěrowaneje tabele pśewześ. Aby datowe pólo kopěrował, klikniśo na jogo mě a pón na tłocašk „>“. Aby wšykne póla kopěrował, klikniśo na tłocašk >>.

Pšawe lisćinowe pólo

Nalicyjo póla, kótarež cośo do kopěrowaneje tabele pśewześ.

Tłocaški

Pśidawa abo wótwónoźujo wubrane pólo (tłocašk „>“ abo „<“) abo wšykne póla (tłocašk „>>“ abo „<<“).

Pśiducy bok

Pšosym pódprějśo nas!