Wótpšašowanje abo tabelu pśez śěgnjenje a pušćenje kopěrowaś

Pśez śěgnjenje a pušćenje wótpšašowanja abo tabele se dialog Tabelu kopěrowaś, wócynja, kótaryž wam zmóžnja, nastajenja za kopěrowanje wótpšašowanja abo tabele definěrowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Śěgniśo a pušććo tabelu abo wótpšašowanje do tabelowego źěla datajowego wokna drugeje datoweje banki.


Z dialogom Tabelu kopěrowaś móžośo:

Móžośo w samskej datowej bance abo mjazy rozdźělnymi datowymi bankami kopěrowaś.

Tabelu kopěrowaś

Móžośo tabelu pśez śěgnjenje a pušćenje tabele do tabelowego wobceŕka datajowego wokna datoweje banki kopěrowaś. Dialog Tabelu kopěrowaś se zjawijo.

Słupy nałožyś

We wobglědowaku datowych žrědłow móžośo tabelu kopěrowaś, gaž tabelu do tabelowego kontejnera śěgaśo a pušćaśo. Dialog Słupy nałožyś jo druge wokno dialoga Tabelu kopěrowaś.

Typowe formatěrowanje

We wobglědowaku datowych žrědłow móžośo tabelu kopěrowaś, gaž tabelu do tabelowego kontejnera śěgaśo a pušćaśo. Dialog Typowe formatěrowanje jo tśeśe wokno dialoga Tabelu kopěrowaś.

Pšosym pódprějśo nas!