Tabele

Wobźěłański modus za tabelowe daty wam zmóžnja, waše daty ako smužki datowych sajźbow pokazaś, źož móžośo na žycenje daty filtrowaś a sortěrowaś. W toś tom modusu móžośo teke nowe datowe sajźby zapódaś a eksistěrujuce datowe sajźby změniś a wulašowaś.

W pomocy LibreOffice namakajośo dalšne informacije wó slědujucych temach:

Nowy tabelowy design napóraś abo eksistěrujucy wobźěłaś

Data Sources

This section contains information on browsing and editing database tables.

Datowu sajźbu pytaś

W formularach abo tabelach datoweje banki móžośo datowe póla, lisćinowe póla a kontrolne kašćiki za wěstymi gódnotami pśepytaś.

Daty sortěrowaś a filtrowaś

Relacije, primarny a eksterny kluc

Kontekstowe menije tabelow

Kontekstowy meni tabelowego kontejnera wšake funkcije bitujo, kótarež za wšykne tabele datoweje banki płaśe. Aby wěstu tabelu w datowej bance wobźěłał, wubjeŕśo wótpowědnu tabelu a wócyńśo jeje kontekstowy meni.

Pšosym pódprějśo nas!