Tastowe skrotconki za diagramy

Móžośo slědujuce tastowe skrotconki w diagramach wužywaś.

Móžośo teke powšykne tastowe skrotconki za LibreOffice wužywaś.

Tastowe skrotconki w diagramach

Tastowe skrotconki

Wuslědki

Tabulator

Pśiducy objekt wubraś.

Umsch+Tabulator

Pjerwjejšny objekt wubraś.

Pos1

Prědny objekt wubraś.

Ende

Slědny objekt wubraś

Esc

Wuběrk wótpóraś

Šypka górjej/dołoj/nalěwo/napšawo

Objekt k směroju šypki pśesunuś

Šypka górjej/dołoj/nalěwo/napšawo w krejzowych diagramach

Pśesuwa wubrany krejzowy segment k směroju šypki.

F2 w titelach

Tekstowy zapódawański modus zapódaś

F3

Wócyńśo kupku, aby jadnotliwe komponenty (w legenźe a datowych rědach) wobźěłował.

+F3

Kupku (w legenźe a datowych rědach) spušćiś.

+/-

Diagram pómjeńšyś abo pówětšyś

+/- w krejzowych diagramach

Pśesuwa wubrany krejzowy segment z diagrama wen abo do diagrama.

Pšosym pódprějśo nas!