Awtomatiske wugótowanje

Pśesuwa wšykne diagramowe elementy do jich standardnych pozicijow w aktualnem diagramje. Toś ta funkcija diagramowy typ abo druge atributy njezměnja, změnja jano poziciju elementow.

Symbol za awtomatiske wugótowanje

Awtomatiske wugótowanje

Pšosym pódprějśo nas!